CAPACITEITSTARIEF

Vermijd piekverbruik.

Door meer lokale hernieuwbare energie, meer elektrische voertuigen en meer warmtepompen zullen de distributienetten in de toekomst meer en anders gebruikt worden én blootgesteld worden aan grotere, gelijktijdige piekbelastingen. Die piekbelastingen kunnen ertoe leiden dat de distributienetbeheerders zware investeringen moeten doen om het net betrouwbaar te houden. Dat zou de distributienettarieven sterk kunnen doen toenemen. Om dit te vermijden, wil men gezinnen aanmoedigen om het net efficiënt te gebruiken. Dit zal men vanaf juli 2022 doen door het capaciteitstarief in te voeren.

Zo zal men gezinnen stimuleren om hun verbruik meer te spreiden en zo hun pieken af te vlakken. Zo wil men gezinnen met een elektrische wagen aanmoedigen om hun batterij niet zo snel als mogelijk aan vol vermogen op te laden – tenzij ze zonnepanelen hebben en de zon schijnt – maar het laden met netstroom meer te spreiden. Dit wordt belangrijk om de elektriciteitsfactuur in de toekomst betaalbaar te houden.

Bereid je voor op het capaciteitstarief!

  • Installeer een thuisbatterij als je zonnepanelen hebt en u reeds een digitale meter heeft. Je profiteert dan maximaal van de energie die je zelf produceert en je beperkt het gebruik van netstroom. Dankzij een thuisbatterij zal jouw “piekverbruik” afgevlakt worden.
  • Spreid jouw verbruik gelijkmatig over de dag.
  • Vermijd het om langer dan een kwartier meerdere energieverslindende toestellen tegelijk te gebruiken.
  • Laad je eventuele elektrische wagen traag op.

bron alsook meer info : www.vreg.be 

Ontdek ons EMS-systeem: www.evaportal.be